АТСТТ: Улога будућих лекара у борби против трговине људима

Студентска Унија Медицинара - СУМЦ је у сарадњи са Комитетом за међународну сарадњу студената медицине Србија - IFMSA Serbia, Црвеним крстом Србије и проф. др Слободаном Савићem, 29. октобра 2014., у просторијама Института за судску медицину организовала скуп под називом "Улога будућих лекара у борби против трговине људима".

Скуп је отворио Проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије, који је том приликом активно учествовао и одговарао на питања студената.

Циљ ове трибине је подизањесвести и способности особа које могу доћи у контакт са жртвама трговине људима о потреби њиховог деловања и начинима на који је оно најадекватније. Нарочито је важно подизање свести здравственог особља о проблему трговине људима и потреби њиховог активног укључивања у сузбијање овог проблема путем ране идентификације жртава, помоћи и подршке жртвама као и активностима које заговарају права жртава.