Прва помоћ: 29. курс

Моника Дудаш (координатор пројекта Прва Помоћ):

"Овим путем желим да поменем и још једном похвалим рад демонстратора и инструктора који учествују у пројекту прва помоћ! У мају је одржано два састанка на тему побољшања квалитета рада и усаглашености демонстратора, као и додатна обука демонстратора и инструктора заједно са члановима МОЈСа. У периоду од 20.07. до 31.07.2015. одржан је летњи курс прве помоћи на коме је присуствовало 24 полазника и 12 демонстратора. Хвала свима на уложеном раду и труду, надам се да ћемо се и даље лепо дружити и учити једни од других!"