STUDENTSKA UNIJA MEDICINARA

je stručno, dobrovoljno, neprofitno, humanitarno udruženje građana-studenata biomedicinskih fakulteta Beogradskog Univerziteta, okupljenih u cilju razvoja ideja humanizma i medicinske etike, edukacije studenata i podsticanja naučnog rada, uvek u skladu sa medicinskom etikom i Hipokratovom zakletvom.

DEŽURSTVA

  • UTORAK: 13:00-15:00
  • SREDA: 12:45-14:00
  • ČETVRTAK: 13:15-14:30