Dodatna edukacija instruktora i demonstratora SUMC-a od strane TЈCKPA

U okviru protokola o saradnji potpisanog između Terenske jedinice Crvenog krsta Pančevo (TJCKPA) i Studentske unije medicinara (SUMC) 19 i 20. aprila 2013. godine održana su dva predavanja u cilju dodatne edukacije instruktora i demonstratora SUMC-a od strane predavača TJCKPA. Dok je prvo predavanje bilo više bazirano na teoriji i osnovnim principima pružanja prve pomoći, drugo predavanje je bilo maksimalno posvećeno praktičnom radu. Između ostalog pokazani su principi zbrinjavanja povređenih kod saobraćajnih nezgoda i drugih mogućih nesreca, posebne tehnike transporta i zbrinjavanja raznih povreda. Dodatna edukacija je održana u Beogradu u prostorijama SUMC-a na Medicinskom fakultetu, kao i u prostorijama TJCKPA.