ATSTT: Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (tribina)

IFMSA Serbia LC Belgrade zajedno u saradnji sa Crvenim Krstom Srbije, Studenskom Unijom Medicinara - SUMC i prof. dr Slobodanom Savićem sa Instituta za sudsku medicinu je povodom obeležavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, organizovala tribinu za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Govornici na tribini su bili prof. dr Dragan Radovanović (predsednik CKS), Sava Veselinović (predavač CKS) i prof. dr Slobodan Savić (redovni profesor na Katedri za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu).