O Nama

STUDENTSKA UNIJA MEDICINARA (SUMC), je stručno, dobrovoljno, neprofitno, humanitarno udruženje građana-studenata biomedicinskih fakulteta Beogradskog Univerziteta, okupljenih u cilju razvoja ideja humanizma i medicinske etike, edukacije studenata i podsticanja naučnog rada, uvek u skladu sa medicinskom etikom i Hipokratovom zakletvom.

SUMC se organizaciono povezuje sa drugim studentskim i interesnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

  Rad SUMC-a je javan i usmeren ka realizaciji sledećih ciljeva:
 • podizanje nivoa svesti studenata o njihovim pravima i unapređenje prava i standarda studenata;
 • poštovanje i zaštita ljudskih prava u skladu sa zakonom;
 • unapređenje stručnog znanja i veština studenata biomedicinskih nauka;
 • unapređenje zdravlja građana u skladu sa zakonom;
 • obezbeđivanje humanitarne pomoći egzistencijalno ugroženim populacijama u RS;
 • promocija zdravih oblika ponašanja i podizanje nivoa zdravstvene kulture studenata i građana;
 • podizanje nivoa svesti o štetnosti i borba protiv upotrebe nuklearne energije;
 • borba za mirno reševanje konflikata.

AKTUELNI PROJEKTI

 • Medicinsko obezbeđivanje javnih skupova, kao jedan od okosnica SUMC-a, čine demonstratori i instruktori koji su pored osnovnog kursa, prošli i dodatnu obuku prve pomoći. Cilj projekta je da se na javnim manifestacijama, kao što su sportske i kulturne manifestacije pruži profesionalno i koordinisano medicinsko obezbeđivanje i prva pomoć. Osnovni tim za medicinsko obezbeđivanje je sačinjen od 3 spasioca, dok se po potrebi može i proširiti tim.
 • Javni čas prve pomoći je projekat pokrenut 2012. godine, sa idejom edukacije nemedicinskog stanovništva pružanju prve pomoći. Do sada su održana dva javna časa, a započeta je i saradnja sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda, po kojoj naši instruktori edukuju članove te organizacije, a tumači znakovnog jezika uče naše instruktore znakovni jezik.
 • Svi smo mi nečija deca je projekat osmišljen 2000. sa ciljem podsticanja dečije kreativnosti i ,,razbijanja” monotonije bolničke i domske sredine. Projekat se realizuje kroz razgovore sa decom , prikazivanje fotografija, slajdova i filmova sa odabranim temama, uz podsticaj dece da se što slobodnije i aktivnije uključe u rad i ispolje svoj lični doživljaj navedenih tema. Projekat se izvodio na Dečijoj klinici u Tiršovoj ulici, Domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici i Klinici za dečiju neurologiju Kliničkog centra Srbije, a trenutno u domu za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčica”. Raznim povodima deci u pomenutim ustanovama je podeljeno oko 1000 paketića za koje je novac prikupljen organizovanjem humanitarnih žurki.
 • Teddy bear hospital odnosno „Bolnica za medvediće“, internacionalni projekat koji realizujemo u saradnji sa IFMSA-Srbija od 2010. godine je sjajan način na koji deci možemo pomoći da se oslobode svojih strahova i da izgrade osećaj prijateljstva i poverenja prema medicinskom osoblju. Na osnovu iskustava naših kolega, koji već godinama realizuju ovaj projekat u većini zemalja Evrope, ovo je odličan način za unapređenje javnog zdravlja, a pre svega za poboljšanje predstave dece o doktorima i medicini uopšte. Analize pokazuju da su deca u zdravstvenim centrima gde se sprovodi ovaj projekat mnogo kooperativnija, što olakšava i znatno pospešuje proces lečenja i terapije.
 • Jesti ili ne jesti, pitanje je sad – projekat edukacije učenika srednjih škola o pravilnoj ishrani, koji se volonterski sprovodi od novembra 2012. godine. Prethodno se sprovodio pod pokrovtieljstvom GO Savski venac u periodu oktobar 2009 - januar 2010. Osnovni cilj ovog projekta je da se učenici prvog razreda srednje škole kroz jednočasovnu interaktivnu radionicu upoznaju sa osnovnim uzrocima i posledicama gojaznosti, anoreksije i bulimije, kao i o pravilnoj ishrani, štetnom dejstvu redukujućih dijeta i zloupotrebe farmakoloških sredstava u svrhu redukcije telesne mase. Time im se omogućava da uspostave ravnotežu između informacija o ishrani kojima su svakodnevno izloženi od strane medija, obrazovnih institucija, vršnjaka i porodice, odnosno između kulturnih, socijalnih i naučnih pogleda na pravilnu ishranu. Projekat je podržan od strane Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • Borba za zdravlje! – takmičenje studenata biomedicinskih nauka u rešavanju studija slučaja vezanih za javno zdravlje organizuje se od 2012. godine sa ciljem da se studenti Medicinskog, Stomatološkog i Farmaceutskog fakulteta u Beogradu zainteresuju i uključe u procese javnog zdravlja kroz takmičenje u zajedničkom rešavanju studija slučaja na ovu temu. Do sada je održano jedno ovakvo takmičenje koje su učesnici ocenili najvišim ocenama.
 • Volontiranje u hitnoj – omogućujemo studentima 5, 6 godine i apsolventima da volontiraju u hitnoj pomoći.
 • Od novembra 2012. godine pružamo mogućnoti studentima medicine da nauče jezik znakova prilagođen njihovom budućem pozivu.
 • Ostvarujemo i međunarodnu saradnju sa internacionalnim udruženjem lekara IPPWN (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), dobitnici Nobelove nagrade za mir 1985.) kroz njihov projekat Bridges of understanding, koji spaja studente iz bivših jugoslovenskih republika na stručnoj praksi u Nemačkoj. U 2013. godini bićemo organizatori evropske studentske konferencije 23rd IPPWN European Students Conference.

RANIJI PROJEKTI

 • Leto bez krpelja – Dve godine za redom (2010 i 2011) Studentska Unija Medicinara je u saradnji sa Grupom za očuvanje ekološke svesti – GRES i pod pokroviteljstvom Grada Beograda sprovela je ovaj projekat na teririji najpopularnijih beogradskih izletišta postavljanjem info-pultova čija je namena bila promocija odgovornog ponašanja u prirodi, dok je 2012. godine, u saradnji sa istim udruženjem, održano predavanje na temu “Lajmska bolest” u Centru za vodene sportove Ade Ciganlije.
 • Vodič za brucoše – Studentska unija medicinara je 2009, 2010. i 2011. godine štampala vodič za brucoše namenjen studentima Medicinskog fakulteta u Beogradu, sa ciljem da im se na jednostavan, dopadljiv i nesuvoparan način pruže korisne informacije i olakša polazak na fakultet. Podeljeno je više od 1500 primeraka za tri generacije brucoša.
 • Budi kul i bez alkohola! – projekat finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije realizovan u periodu oktobar-decembar 2011. godine, koji je za cilj imao da na zanimljiv i jednostavan način edukuje učenike osnovnih škola o štetnom dejstvu alkohola.
 • „Istraživanje studentske populacije“ – projekat Studentske unije Srbije-SUS u okviru koga se na svakih pet godina vrši opsežno istraživanje studentske populacije u Srbiji. Studentska unije medicinara je ka članica SUS-a sprovela ovo istraživanje na Medicinskom fakultetu u Beogradu u 2009. godine.
 • „Alergene biljke u našoj okolini“ - projekat je sproveden tokom 2008. godine pod pokroviteljstvom opštine Savski venac, a u saradnji sa nevladinom organizacijom Ekolibri bionet. Projekat je imao za cilj edukaciju osnovaca na temu alergenih biljaka i alergijama koje one izazivaju, kao i mapiranje biljaka u okolini škole i ispitivanje znanja o alergijama kod osnovaca.
 • "Stariti drugačije" - projekat medicinsko-zdravstvene, socijalno-psihološke i edukativne podrške starima da konstruktivno rešavaju probleme sa kojima se suočavaju u starosti.
 • Dete sa astmom - nosilac ovog projekta je bio Jugoslovenski Fond za Edukaciju Dece sa Astmom (YuFEDA), a 20 članova SUMC-a je završilo kurs shiatsu masaže, koja je korišćena i u prethodno pomenutom projektu. Cilj projekta je bio poboljšanje kvaliteta života i lečenja dece obolele od astme primenom savremenih znanja i veština i podsticanjem dece i roditelja na samoinicijativno i vaninstitucionalno korišćenje usvojenih metoda.
 • Buđenje dečije kreativnosti u uslovima bolničkog lečenja je projekat realizovan na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj ulici u saradnji sa Albert Schweitzer Institutom za humanost. Tada je učestvovalo oko 50 dece i 6 članova SUMC-a. Iz ovog projekta se izrodio projekat 1999. Pripremljena je Antiratna kampanja u vidu plakata, brošura i video spota, koja je trebalo da bude predstavljena na konferenciji "Health Through Peace", koja je održana 7.-16. maja u Hagu, kojoj je trebalo da prisustvuju članovi SUMC-a, kao učesnici. Nažalost naši članovi nisu dobili vize, što nije sprečilo da materijal Anitratne kampanje vidi više stotina studenata i profesora u Nemačkoj, Americi, Meksiku i Brazilu.