Bolnica za medvediće

Projekat: „Bolnica za medvediće“ sprovodi se u saradnji dve studentske organizacije Medicinskog fakulteta Univeziteta u Beogradu: Studentske unije medicinara (SUMC) i Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine - Srbija (IFMSA Serbia).

Projekat: „Bolnica za medvediće“ je sjajan način na koji deci možemo pomoći da se oslobode straha od lekara i da izgrade osećaj prijateljstva i poverenja prema medicinskom osoblju, kao i da steknu preventivno prijatno iskustvo. Na osnovu iskustava naših kolega, koje već godinama realizuju ovaj projekat u većini zemalja Evrope, ovo je odličan način za poboljšanje javnog zdravstva, a pre svega za poboljšanje predstave dece o doktorima i medicini uopšte.

Projekat se zasniva na dečijoj mašti i princip je sledeći: deca imaju ulogu roditelja mede koji se razboleo, a studenti medicine glume lekare koji bi trebalo da izleče bolesnog medvedića. Prilikom obrazlaganja medinih zdravstvenih problema, deca imaju priliku da puste mašti na volju. Najčešće su u pitanju zdravstveni problemi koje su imala i sama deca.

U svim pregledima, analizama i odlukama, mališani ravnopravno i aktivno učestvuju. Detetu treba omogućiti da stetoskopom posluša svog medu, da mu previje nogu ili ruku, itd. Najvažnije je da se sa detetom uspostavi adekvatna komunikacija i da se ono ono oseća prijatno tokom boravka u Bolnici za medvediće, što bi omogućilo uspostavljanje čvrste veze između doktora i deteta, zasnovane na poverenju i otvorenosti. Tokom razgovora student će, pored medinih zdravstvenih problema, u razgovor uključiti i teme vezane za lični higijenu, zdravu ishranu i time skrenuti pažnju detetu da vodi računa o svom zdravlju i razvije osećaj odgovornosti.

Projekat se realizuje u predškolskim ustanovama, u okviru dečijih manifestacija, u okviru Festivala zdravlja, u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju - Sremčica, u saradnji sa Udruženjem roditelja dece obolele od raka - NURDOR, na hemato-onkološkim odeljenjima Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije - IORS, Univerzitetske dečije klinike - UDK i u roditeljskim kućama.

    Svi zainteresovani studenti za učešće na projektu se mogu javiti koordinatoru projekta:
  • Milica Stojanović (SUMC) // 064/119-48-22 // stojanovic-milica@open.telekom.rs
  • Maša Davidović (IFMSA Serbia) // 063/43-25-75 // davidovic.masha@gmail.com