Glas ruku

Projekat „Glas ruku“ je početni kurs znakovnog jezika za studente Medicinskog fakulteta koji vode članice Udruženja tumača za lica oštećenog sluha Srbije (UTLOSS), u saradnji sa SUMC-om.

Ideja ovog projekta je da budući lekari savladaju osnovne pojmove koji su neophodni za uspostavljanje bazične komunikacije sa gluvim i nagluvim osobama sa kojima će se, verovatno, sresti jednog dana u svojim ordinacijama.

Studenti rade u grupama sa defektolozima, a na kraju kursa polažu završni ispit. Po položenom ispitu dobijaju sertifikate za uspešno završenu osnovnu obuku znakovnog jezika.

Cilj projekta je pospešivanje kvaliteta rada budućih lekara i veća dostupnost zdravstvenih usluga osobama sa delimičnim ili potpunim gubitkom sluha.

    Svi zainteresovani studenti za učešće na projektu se mogu javiti koordinatoru projekta:
  • ZORICA PAVLOVIĆ (SUMC) // 065/23-09-919 // zzloca@hotmail.com