Prva pomoć

Prva pomoć je projekat koji za cilj ima edukaciju studenata medicine u pružanju prve pomoći. Kroz osnovne i više kurseve prve pomoći studentima se omogućava da ovladaju osnovnim principima prehospitalne prve pomoći. Projekat se izvodi u saradnji sa nastavnim osobljem Medicinskog fakulteta u Beogradu. Kursevi se održavaju 4-5 puta godišnje i traju po 10 radnih dana. Na kraju obuke, polaznici polažu test i praktični deo i ukoliko pokažu zadovoljavajući nivo znanja, dobijaju sertifikate. Za studente koji pokažu veći nivo znanja i zainteresovanosti, 1-2 godišnje se organizuje se dodatna obuka.

    Svi zainteresovani studenti za učešće na projektu se mogu javiti koordinatoru projekta:
  • MONIKA DUDAŠ (SUMC) // 061/18-03-966 // monika.dudas@hotmail.com