Глас руку

Пројекат „Глас руку“ је почетни курс знаковног језика за студенте Медицинског факултета који воде чланице Удружења тумача за лица оштећеног слуха Србије (УТЛОСС), у сарадњи са СУМЦ-ом.

Идеја овог пројекта је да будући лекари савладају основне појмове који су неопходни за успостављање базичне комуникације са глувим и наглувим особама са којима ће се, вероватно, срести једног дана у својим ординацијама.

Студенти раде у групама са дефектолозима, а на крају курса полажу завршни испит. По положеном испиту добијају сертификате за успешно завршену основну обуку знаковног језика.

Циљ пројекта је поспешивање квалитета рада будућих лекара и већа доступност здравствених услуга особама са делимичним или потпуним губитком слуха.

    Сви заинтересовани студенти за учешће на пројекту се могу јавити координатору пројекта:
  • ЗОРИЦА ПАВЛОВИЋ (СУМЦ) // 065/23-09-919 // zzloca@hotmail.com