Прва помоћ

Прва помоћ је пројекат који за циљ има едукацију студената медицине у пружању прве помоћи. Кроз основне и више курсеве прве помоћи студентима се омогућава да овладају основним принципима прехоспиталне прве помоћи. Пројекат се изводи у сарадњи са наставним особљем Медицинског факултета у Београду. Курсеви се одржавају 4-5 пута годишње и трају по 10 радних дана. На крају обуке, полазници полажу тест и практични део и уколико покажу задовољавајући ниво знања, добијају сертификате. За студенте који покажу већи ниво знања и заинтересованости, 1-2 годишње се организује се додатна обука.

    Сви заинтересовани студенти за учешће на пројекту се могу јавити координатору пројекта:
  • МОНИКА ДУДАШ (СУМЦ) // 061/18-03-966 // monika.dudas@hotmail.com