Реалистички приказ повреда, обољења и стања (РППОС)

Организује се обука у реалистичком приказу повреда, обољења и стања (РППОС) ради повећања квалитета обуке прве помоћи и што веродостојнијем приказивању повреда.

    Сви заинтересовани студенти за учешће на пројекту се могу јавити координатору пројекта:
  • МОНИКА ДУДАШ (СУМЦ) // 061/18-03-966 // monika.dudas@hotmail.com