U okviru protokola o saradnji potpisanog između Terenske jedinice Crvenog krsta Pančevo (TJCKPA) i Studentske unije medicinara (SUMC) 19. i 20. aprila 2013. godine održana su dva predavanja u cilju dodatne edukacije instruktora i demonstratora SUMC-a od strane predavača TJCKPA.

Dok je prvo predavanje bilo više bazirano na teoriji i osnovnim principima pružanja prve pomoći, drugo predavanje je bilo maksimalno posvećeno praktičnom radu.

Između ostalog pokazani su principi zbrinjavanja povređenih kod saobraćajnih nezgoda i drugih mogućih nesreća, posebne tehnike transporta i zbrinjavanja raznih povreda.

Dodatna edukacija je održana u Beogradu u prostorijama SUMC-a na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i u prostorijama TJCKPA.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.