Поштоване колегинице и колеге,

Дана 28. новембра 2022. године, у свечаној сали деканата Медицинског факултета Универзитета у Београду, одржана је свечана скупштина Студентске уније медицинара, поводом XXV годишњице постојања и успешног рада СУМЦ-а.

На тај дан, пре тачно 25 година је званично у регистар уписана и на савезном нивоу регистрована Студентска унија медицинара, док су идеја, мисија и суштина СУМЦ-а рођене нешто раније, на студентским протестима ’96/’97. годину, када је сложна, добро организована група студената медицине успешно пружала прву помоћ и збринула 3 000 учесника протеста, укључујући и припаднике жандармерије и полиције.

Двадесетпетогодишњи рад, тешко је представити укратко.

Поштовање и унапређивање традиције зачетничких пројеката је настављено: Медицинско обезбеђивање јавних скупова, обележили смо 23. годину одржавања пројекта „Сви смо ми нечија деца“, одржан је 45. редовни курс прве помоћи, а ту су и курсеви прве помоћи за особе оштећеног слуха, јавни часови прве помоћи, „Пружи прву помоћ другу“, прилагођене обуке, радионице, курсеви у оквиру конгреса, семинара, за студенте на размени, као и курсеви прве помоћи за студенте на енглеској настави; програм студентске размене, одржавање конгреса, семинара у оквиру сарадње са Интернационалним удружењем лекара за превенцију нуклеарног рата (IPPNW), чија је СУМЦ студентска филијала на нивоу Србије; комплетан визуелни идентитет и активности пројекта „Болница за медведиће“ на територији града Београда, у сарадњи са Комитетом за међународну сарадњу студената медицине-Србија; затим, оформљен је Студентски тим борбе против трговине људима; бројни пројекти у форми предавања, радионица намењених различитим популационим и узрасним групама, такмичења студената и многи други пројекти.

За све ово време, суштина СУМЦ-а, оно по чему је СУМЦ исконски препознатљив остала је очувана, а то су управо људи! Људи врлина, људи тимског духа, ентузијасти, другарство, љубав и заједништво су оно што све ово време окупља и уједињује СУМЦ-овце од оснивања до данашњег дана.

❤️

Dear Colleagues,

On the 28th of November 2022, in the ceremonial hall of the main building of the Medical University of Belgrade, a ceremonial assembly of the Medical Student Union was held, on the occasion of the 25th anniversary of the existence and successful work of SUMC.

On that day, exactly 25 years ago, the Medical Student Union was officially entered into the register and registered at the federal level, while the idea, mission, and essence of SUMC were born a little earlier, during the student protests of ’96/’97 year, when a cohesive, well-organized group of medical students successfully provided first aid and treated 3,000 protest participants, including members of the gendarmerie and the police.

Twenty-five years of work is difficult to present in a nutshell.

Respect and improvement of the tradition of pioneering projects continued: Medical provision of public events, we marked the 23rd year of the project “We are all someone’s children”, the 45th regular first aid course was held, and there are also first aid courses for the hearing impaired, public first aid classes, “Provide first aid to zour classmate”, customized training, workshops, courses within congresses, seminars, for the students on the exchange programs, as well as first aid courses for students in English classes; student exchange program, holding congresses, seminars in cooperation with the International Association of Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), whose SUMC is the student representative for Serbia; complete visual identity and activities of the “Teddy Bear Hospital” project on the territory of Belgrade, in cooperation with The International Federation of Medical Students Associations-Serbia; then, the Student Anti-Trafficking Team was formed; numerous projects in the form of lectures, workshops aimed at different population and age groups, student competitions and many other projects.

During all this time, the essence of SUMC, what makes SUMC primordially recognizable, has remained preserved, those are the people! People of virtue, people with a team spirit, enthusiasts, camaraderie, love, and community are what have been gathering and uniting SUMC members all this time, from the foundation to the present day.

❤️

 

 

 

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *