Prva pomoć – farmakološki pristup

Drage kolege, Studentska Unija MediCInara je učestovala u 10. Farmakoterapijskom pristupu na temu Aritmija organizujući radionicu na temu “Prva pomoć kod osoba sa cardiac arrest-om”. Radionici je prisustvovalo 20 učesnika Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored osnovnog pristupa povređenim osobama, načinu procene stanja povređene osobe i načinu pozivanja Read more…