Drage kolege,

Studentska Unija Medicinara – SUMC je u saradnji sa Komitetom za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbija – IFMSA Serbia, Crvenim krstom Srbije i prof. dr Slobodanom Savićem, 29. oktobra 2014., u prostorijama Instituta za sudsku medicinu organizovala skup pod nazivom “Uloga budućih lekara u borbi protiv trgovine ljudima”.

Skup je otvorio Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, koji je tom prilikom aktivno učestvovao i odgovarao na pitanja studenata.

Cilj ove tribine je podizanjesvesti i sposobnosti osoba koje mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima o potrebi njihovog delovanja i načinima na koji je ono najadekvatnije. Naročito je važno podizanje svesti zdravstvenog osoblja o problemu trgovine ljudima i potrebi njihovog aktivnog uključivanja u suzbijanje ovog problema putem rane identifikacije žrtava, pomoći i podrške žrtvama kao i aktivnostima koje zagovaraju prava žrtava.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *