SUMC-ov Medicinski tim borbe protiv trgovine ljudima oformljen je u maju 2015. godine, nakon namenske i stručno-prilagođene obuke studentima medicine od strane stručnog tima borbe protiv trgovine ljudima Crvenog krsta Srbije.

Medicinski tim borbe protiv trgovine ima za cilj podizanje nivoa svesti zdravstvenim radnicima i studentima medicine o tematici trgovine ljudima, o njihovim obavezama i mogućnostima kao zdravstvenim radnicima i ulozi u prevenciji kroz predavanja, tribine, interaktivne radionice i prikaze slučajeva iz ordinacije, čime se tematika proširuje i na slučajeve zlostavljanja, nasilja i van lanca trgovine ljudima, kao i psihološke programe resocijalizacije žrtava.

U okviru projekta ostvaruje se saradnja sa Katedrom za sudsku medicinu, Katedru za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Crvenim krstom Srbije, sa socijalnim i kliničkim psiholozima, kriminolozima, pravnicima i sociolozima, kao i organizacijama koje se bave tematikom resocijalizacije i zbrinjavanja žrtava trgovine ljudima, kao i žrtava nasilja.

 

Kontaktirajte nas na: atmt@sumc.org.rs


OBJAVE PROJEKTA:

Tribina o borbi protiv trgovine ljudima

Drage kolege U sredu 09.03.2016. u amfiteatru Instututa za sudsku medicinu u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održano je predavanje na temu trgovine ljudima organizovano od strane Studentskog tima za borbu protiv trgovine ljudima u okviru Studentske Unije Medicinara (SUMC), Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine (SCORP, IFMSA-Serbia), Crvenog […]

0 comments

Sloboda nema cenu

Drage kolege, Tim studenata-edukatora Medicinskog fakulteta u Beogradu na programu Borbe protiv trgovine ljudima prisustvovao je konferenciji: „Sloboda nema cenu“, održanoj 25. maja 2015. godine u beogradskom Domu omladine. Mnogo okupljenih idealista, entuzijasta, ljudi plemenitih pobuda, ljudi od akcije uputilo je poruku kako zajedno, udruženim snagama zaista možemo mnogo toga […]

0 comments

Osnivanje Medicinskog Tima borbe protiv trgovine ljudima

Drage kolege Predstavnici Studentske Unije Medicinara su u subotu, 16.05.2015. u prostorijama Crvenog krsta Srbije učestvovali u seminaru za studente-edukatore Medicinskog fakulteta u Beogradu na programu Borbe protiv trgovine ljudima. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa dosadašnjim radom Crvenog krsta Srbije na prevenciji, saznaju više o samom pojmu […]

0 comments

Uloga budućih lekara u borbi protiv trgovine ljudima

Drage kolege, Studentska Unija Medicinara – SUMC je u saradnji sa Komitetom za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbija – IFMSA Serbia, Crvenim krstom Srbije i prof. dr Slobodanom Savićem, 29. oktobra 2014., u prostorijama Instituta za sudsku medicinu organizovala skup pod nazivom “Uloga budućih lekara u borbi protiv trgovine ljudima”. […]

0 comments

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Drage kolege, IFMSA Serbia LC Belgrade zajedno u saradnji sa Crvenim Krstom Srbije, Studenskom Unijom Medicinara – SUMC i prof. dr Slobodanom Savićem sa Instituta za sudsku medicinu je povodom obeležavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, organizovala tribinu za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govornici na […]

0 comments