Драге колегинице и колеге,

Са задовољством вас обавештавамо да ће једна креативна манифестација, Фестивал стрипа и друштвених игара “ТАНДАРА МАНДАРА”, премијерно бити одржана 10. и 11. септембра у дворишту фабрике Клуз уз присуство бројних значајних имена из света стрипа, друштвених игара, где ћете имати прилику да учествујете на радионицама цртања, испробавања нових игара, док ће домаћи дизајнери допринети манифестацији својим рукотворинама.

СУМЦ ће учествовати у радионицама са децом и младима из Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска и у сарадњи са организаторима Фестивала стрипа и друштвених игара, прикупљати игре за креативне радионице нашег пројекта “Сви смо ми нечија деца” и за децу и младе, наше сад већ другаре са пројекта.

Сви који су заинтересовани да проведу садржајан викенд у дружењу са децом и креативцима и да учине нешто племенито за најмлађе, а уз то се још и забаве, могу се пријавити на: ssmndeca@sumc.org.rs (уз назнаку- ЗА ФЕСТИВАЛ) или нам послати поруку у сандуче странице.

Пријаве ће бити отворене до среде 7.9. до 22ч, а обука за радионице биће одржана у четвртак 8.9. од 12ч у канцеларији СУМЦ-а (сутерен деканата, прва канцеларија са десне стране, поред скриптарнице).

Надамо се скором дружењу.

Креативни поздрав.

Ваш СУМЦ

#festival #comicbooks #boardgames #weareallsomeoneschildren #sumc #mfub #children #art

🎨🖌️ Artist Manka_kasha

Dear colleagues,

We are pleased to inform you that a creative manifestation, the Festival of comics and board games “TANDARA MANDARA”, will be held for the first time on September 10 and 11 in the courtyard of the Kluz factory with the presence of numerous notable names from the world of comics and board games, where you will have the opportunity to participate in drawing workshops, trying out new games, while our designers will contribute to the event with their handicrafts.

SUMC will participate in workshops with children and youth from the Center for the Protection of Infants, Children, and Youth Zvečanska and in cooperation with the organizers of the Festival of Comics and Board Games, collect games for creative workshops of our project “We are all someone’s children” for children and youth, our already friends from the project.

Anyone who is interested in spending a meaningful weekend socializing with children and creative people and doing something noble for the youngest, and also having fun, can register at: ssmndeca@sumc.org.rs (with the indication – FOR THE FESTIVAL) or send us a message in the inbox of the page.

Applications will be open until Wednesday, September 7. to 10 p.m., and the workshop training will be held on Thursday, September 8. from 12:00 in the SUMC office (basement of the dean’s office, first office on the right, next to the script room).

We hope to meet soon.

Creative greeting.

Your SUMC

#festival #comicbooks #boardgames #weareallsomeoneschildren #sumc #mfub #children #art


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *