Драге колегинице и колеге,

 

У четвртак, 25. маја, у Дому војске биће одржан XXVI Пролећни Фестивал здравља и традиционално ћемо учествовати нашим пројектним активностима.

Болница за медведиће у Дечјем кутку биће намењена предшколцима и млађим основцима и ту ћете имати прилику да превенирате дечји страх од лекара и медицинских процедура кроз игру у колоритном и пријатном амбијенту импровизоване болнице.

За посетиоце Фестивала здравља намењене су активности за нашим штандом: мерење вредности крвног притиска, БМИ, рађење мини-ментал тестова за откривање раних знакова деменције и препоруке и разговори о превенцији и факторима ризичног понашања за настанак кардиоваскуларних обољења, општи прегледи. У зависности од резултата, посетиоци ће даље бити упућивани код лекара специјалиста, учесника Фестивала здравља.

Основцима ће бити намењена радионица и показна вежба “Пружи прву помоћ другу” где ће имати прилику да збрињавају најчешће повреде и стања у складу са узрастом и то уверљиво приказано од стране нашег волонтерског тима прве помоћи.

За Болницу за медведиће 🧸🌸 и штанд 🏥🩺ће се волонтирати у 4 термина и можете се пријавити на следећем линк-у:

Link za prijavu

Сви учесници ће добити сертификате и потврде својих активности од управе Београдског Фестивала здравља

Радујемо се дружењу❣️

Baш СУМЦ

 

 

Dear colleagues,

On Thursday, May 25th, the XXVI Spring Health Festival will be held at the Army House, and we will traditionally participate with our project activities.

The Teddy Bear Hospital in the Children’s Corner will be dedicated to preschoolers and younger elementary school students, providing them with the opportunity to overcome their fear of doctors and medical procedures through play in the colourful and pleasant environment of an improvised hospital.

For visitors of the Health Festival, activities at our booth will include measuring blood pressure, BMI, conducting mini-mental tests to detect early signs of dementia, providing recommendations and discussions on prevention and risk factors for cardiovascular diseases, as well as general check-ups. Depending on the results, visitors will be referred to specialist doctors participating in the Health Festival.

Elementary school students will have a workshop and a demonstration of “First Aid for a friend,” where they will have the opportunity to learn how to handle common injuries and conditions appropriate for their age, convincingly demonstrated by our volunteer first aid team.

Volunteers are needed for the Teddy Bear Hospital 🧸🌸 and the booth 🏥🩺, and you can sign up for the available shifts at the following link:

Link for application

All participants will receive certificates and acknowledgments for their activities from the management of the Belgrade Health Festival.

We are looking forward to a great time together! ❣️

Beogradski festival zdravlja

 

Bolnica za medvediće

Sofija Glisic

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *