Драге колегинице и колеге,

 

У четвртак, 25. маја 2023. године, у Дому војке Србије, одржан је 28. Пролећни Фестивал здравља, манифестација са традицијом дугом тринаест година, на којој сви посетиоци имају прилику да потпуно бесплатно и без здравствених књижица обаве многобројне здравствене прегледе, консутују лекаре, стручњаке из различитих области медицине и здравства, као и да присуствују бројним стручним трибинама, предавањима, радионицама.

 

Традиционално, од првог Фестивала здравља, Студентска унија медицинара учествује бројним пројектним активностима и ове године смо добили раскошан кутак само за нас, на чему смо захвални организаторима.

 

Предшколцима и млађим основцима била је намењена “Болница за медведиће” 🏥🧸🌸, коју организујемо заједно са колегама из Комитета за међународну сарадњу студената медицине Србија (ИФМСА-Србија). Ту смо малишанима превенирали страх од лекара и медицинских процедура, кроз игру у колоритном амбијенту импровизоване болнице.

 

Основцима су биле намењене радионице и показне вежбе “Пружи прву помоћ другу” ⛑️🚨, где су збрињавали најчешће повреде, стања у складу са својим узрастом и све је било уверљиво приказано од стране нашег тима прве помоћи.

 

Сви посетиоци Фестивала здравља су имали прилику да обаве опште здравствене прегледе 🏥🩺🚨 код марљивих студената за нашим штандом, као и да обаве мини-ментал тестове за утврђивање знакова деменције.

 

Велико хвала свима вама који сте учествовали, несебично издвојили своје време и улепшали манифестацију вашим ангажманом.

 

До Јесењег Фестивала здравља.

 

Ваш СУМЦ

 

Beogradski festival zdravlja

 

Our dear colleagues,

 

On Thursday, 25th of May 2023, the 28th Spring Festival of Health was held in the Serbian Army House, a manifestation of a thirteen-year tradition, where all visitors have the opportunity to undergo numerous health examinations and consult physicians, completely free of charge and without health cards, experts from different fields of medicine and healthcare, as well as to attend numerous expert forums, lectures, workshops.

 

Traditionally, since the first Festival of Health, the Student’s Medical Union participates in numerous project activities, and this year we got a luxurious corner just for us, for which we are grateful to the organizers.

 

Preschoolers and younger primary school pupils participated in the “Teddy Bear Hospital” 🏥🧸🌸, which we organized together with colleagues from the Committee for International Cooperation of Medical Students Serbia (IFMSA-Serbia). There, we prevented children’s fears of physicians and medical procedures through play in the colorful environment of an improvised hospital.

 

Workshops and demonstration exercises “Provide first aid to a friend” ⛑️🚨 were intended for primary school pupils, where they took care of the most common injuries, and conditions according to their age, and everything was convincingly demonstrated by our first aid team.

 

All visitors to the Festival of Health had the opportunity to get general health examinations 🏥🩺🚨 by diligent students at our stand, as well as to perform mini-mental tests to determine signs of dementia.

 

Gratitude to all of you who participated selflessly spared your time and made the event better with your involvement.

 

Until the Autumn Festival of Health.

 

Your SUMC

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *