Драге колегинице и колеге,

 

Овогодишња акција Празничног даривања, организована у сарадњи са нашим колегама и пријатељима из Академског културно-уметничког друштва “Мика Митровић-Јарац” и Одбора енглеске наставе Медицинског факултета Универзитета у Београду је била својеврсна ода креативности, радости, захвалности, човекољубља и протекла је веома емотивно и у знаку љубави.

 

Даривали смо двадесет пацијената дечијег одељења Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, као и стотину деце, корисника Установе за децу и младе “Сремчица”.

 

Дана 28. децембра доделили смо пакетиће пацијентима дечијег одељења и дружили се сатима у оквиру активности креативних радионица пројеката: “Сви смо ми нечија деца” и “Болнице за медведиће” које смо припремили за њих, чиме смо им макар и делић обојили и олакшали болничке дане, на обострано задовољство, било је то емотивно искуство.

 

У петак, 29. децембра смо били у посети нашим другарима из Сремчице, који су нас почаствовали свечаним програмом приредбе коју су уприличили за нас, били су поносни и радосни да своје таленте и сву ту величанствену љубав поделе са нама и било је то јединствено емотивно искуство.

 

Да пакетићи буду додељени сваком од корисника, побринуо се наш маестрални Деда Мраз, који је брижно посветио пажњу сваком од њих.

 

Све ово не би било могуће без свих вас који сте нас подржали, стога хвала сваком од вас понаособ, сваком дарежљивом појединцу, на издвојеном времену, доприносу и подсећању како удружени у човекољубљу, пажњи и емаптији можемо много.

 

Захваљујемо се и издавачким кућама књига за децу: “Одисеја” и “Чаробна књига” на подршци и великодушним донацијама књига за децу и младе; захваљујемо се госпођи Божици Пећанац и компанији “Swisslion-Takovo” на исказаној иницијативи и великодушној донацији слатких производа, као и трима дамама у име колектива банке “UniCredit Bank” на великодушним донацијама.

 

Ваш СУМЦ

 

 

Dear colleagues,

 

This year’s Holiday Donation Drive, organized in collaboration with our colleagues and friends from the Academic Cultural and Artistic Society “Mika Mitrović-Jarac” and the Student Board of English Studies of the Faculty of Medicine of the University of Belgrade, was a kind of ode to creativity, joy, gratitude, and philanthropy, and it was very emotional and as a sign of love.

 

We donated presents for twenty patients of the children’s department of the Clinic for Neurology and Psychiatry for Children and Youth, as well as a hundred children, beneficiaries of the Institution for Children and Youth “Sremčica”.

 

On December 28th, we gave packets to the patients of the children’s department and spent hours socializing within the activities of the creative workshops of the projects: “We are All Someone’s Children” and “Teddy Bear Hospitals” that we prepared for them, by which we at least slightly coloured and made the hospital days easier for them, to mutual pleasure, it was an emotional experience.

 

On Friday, December 29, we visited our friends from Sremčica, who honored us with a festive program of the event they arranged for us, they were proud and happy to share their talents and all that magnificent love with us, and it was a uniquely emotional experience.

 

Our masterful Santa Claus made sure that the packets were given to each user, who carefully paid attention to each one of them.

 

All of this would not have been possible without all of you who supported us, so thank you to every one of you individually, to each generous individual, for your time, contribution and reminder that we can do a lot when united in philanthropy, attention and empathy.

 

We would also like to thank the publishing houses of children’s books: “Odiseja” and “Čarobna knjiga” for their support and generous donations of books for children and young people; we would like to thank Ms Božica Pećanac and the company “Swisslion-Takovo” for their initiative and generous donation of sweet products, as well as three ladies on behalf of the collective of the bank “UniCredit Bank” for their generous donations.

 

Your SUMC


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *